Obsah

Zveme vás na konferenci:

26.-27. března 2020| Brno

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Výstava Infotherma 2020 – ohlédnutí

První významná výstava letošního roku Infotherma je za námi. Této akce jsme se s kolegou Ing. V. Hrdličkou aktuálně zúčastnili.

Byli jsme na oficiálním zahájení celé výstavy. V průběhu byly předány ceny oceněným exponátům a proběhla diskuse na téma zdroje tepla a teplé vody. Ing. Evžen Tošenovský, člen Evropského parlamentu a výboru pro průmysl a energie informoval o tendencích podpory decentralizace zdrojů. Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP, potvrdil pokračování dotačních programů, podporujících úspory energií a technická řešení v návaznosti na klimatické změny.

V rámci diskuze jsem položil tři otázky:

  1. Uvažuje SFŽP a legislativci v Bruselu o podpoře řešení, které realizuji aktivní, ale i pasivní ochlazování budov v letních měsících, respektive v obdobích vysokých teplot?
  2. Existují analýzy, které mapují elektrickou rozvodnou síť v návaznosti na značně aktivní prosazování elektromobility?
  3. Má stát připraveny programy související s osvětou občanů v návaznosti na požadavky související s technickými řešeními, která minimalizují dopady klimatických změn? Jak bude motivovat občany, aby se rozhodovali pro realizaci dražší řešení v rámci správy svých budov. Tedy kdo to zaplatí.

Odpovědi byly v podstatě pozitivní.

Na první otázku pan Ing. Tošenovský i pan Ing. Valdman odpověděli v podstatě stejně. Obě instituce připravují výraznou změnu v podpoře aktivit technických řešení . Tato změna by měla spočívat v podpoře decentralizace zdrojů a podpoře řešení, která napomohou zadržování  a využívání dešťových srážek v místech jejich dopadu, využívání pasivných způsobů chlazení budov od intenzivních zelených střech po správné stínění budov a využívání instalací FVE.

Na druhou otázku odpovídal pan Ing. Tošenovský, který informoval o stavu našich elektrických rozvodných sítích v tom duchu, že jsou ve výborném stavu a jsou připraveny na výrazně vyšší přenosy v budoucnosti. Dodal, že touto problematikou se zabývají i odborné komise v Evropské unii , a to zejména v návaznosti na plánované odstavování uhelných elektráren a přechodu na obnovitelné zdroje typu FVE a větrné elektrárny.

Na třetí otázku, neodpověděl žádný z účastníků.

Ve středu jsme organizovali populárně odborný seminář PROBUD Infotherma 2020.

Proběhlo celkem pět přednášek. Všechny jsme pro vás zaznamenali a můžete se tak i vy zúčastnit shlédnutím záznamů tohoto semináře.

Autor: Ing. Petr Němec